องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 6 ตุลาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 6 ตุลาคม 2566

[ad_1]

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ประจำปี 2566

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

1) นายสัตวแพทย์ 5             2        อัตรา

ปริญญาตรี ทางด้านสัตวแพทย์ และต้องมีใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์

อัตราเงินเดือน    18,900    บาท

2) นักผลิตภัณฑ์ 4            4        อัตรา

ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือด้านเทคโนโลยีการอาหาร

เงินเดือน    16,830    บาท

3) นักคอมพิวเตอร์ 4            1        อัตรา

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินเดือน    16,830    บาท

4) นิติกร 4                1            อัตรา

ปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์

เงินเดือน    15,000     บาท

5) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4            2            อัตรา

ปริญญาตรี ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เงินเดือน    15,000    บาท

6) นักพัสดุ        1        อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

เงินเดือน    15,000    บาท

7) พนักงานการตลาด 2            1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการตลาดหรือด้านบริหารธุรกิจ

เงินเดือน    11,040    บาท เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมแล้วได้รับ 12,285    บาท

8) พนักงานผลิต 2            4            อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ ช่างยนต์ งานยานยนต์ เครื่องกล ช่างโรงงาน เครื่องกลอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง เทคนิคการผลิต เครื่องกลไฟฟ้า งานติดตั้งไฟฟ้า เทคนิคอุตสาหกรรม งานติดตั้งและบำรุงรักษา หรืองานอุตสาหกรรมการผลิต

เงินเดือน    11,040    บาท เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมแล้วได้รับ 12,285    บาท

9) ช่าง 2            2        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านงานเทคนิคยานยนต์ ช่างยนต์ ยานยนต์ งานยานยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน เครื่องกลอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง เทคนิคการผลิต เครื่องกลไฟฟ้า งานติดตั้งไฟฟ้า เทคนิคอุตสาหกรรม งานติดตั้งและบำรุงรักษา งานอุตสาหกรรมการผลิต

เงินเดือน    11,040    บาท เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมแล้วได้รับ 12,285    บาท

10) พนักงานบัญชี 2                1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

เงินเดือน    11,040    บาท เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมแล้วได้รับ 12,285    บาท

งานรัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEIC อย่างน้อย 400 คะแนนขึ้นไป สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ประกาศรับรองไว้แล้ว 

ตรวจสอบได้ที่นี่

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 6 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            สมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top