สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กันยายน 2566

[ad_1]

 

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ 

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักวิชาการเงินและบัญชี        1        อัตรา

เงินเดือน    ไม่เกิน    15,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐสาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย            1        อัตรา

เงินเดือน    ไม่เกิน    9,400    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3) พนักงานช่วยการพยาบาล            1        อัตรา

เงินเดือน    ไม่เกิน       8,690    บาท

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

4) พนักงานช่วยเหลือคนไข้            3        อัตรา

เงินเดือน    ระหว่าง    8,690    บาท แต่ไม่เกิน    9,400    บาท

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี 

5) พนักงานบริการเอกสารทั่วไป         1        อัตรา

เงินเดือน    ระหว่าง    8,690     บาท แต่ไม่เกิน    9,400    บาท

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา 

6) พนักงานพิมพ์            1        อัตรา

เงินเดือน        ระหว่าง    8,690    บาท แต่ไม่เกิน    9,400    บาท

ไม่กำหนดวุฒิ หรือเป็นผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา

7) พนักงานบริการ            2        อัตรา

เงินเดือน    ระหว่าง    8,690    บาท ถึง    11,500     บาท

ไม่กำหนดวุฒิ หรือจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่

8) พนักงานเปล            2        อัตรา

เงินเดือน    8,690    บาท

ไม่กำหนดวุฒิ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม

9) พนักงานประจำตึก            1        อัตรา

เงินเดือน    7,590    บาท

ไม่กำหนดวุฒิ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม

10) พนักงานขับรถยนต์        1        อัตรา

เงินเดือน    8,690 บาท แต่ไม่เกิน    11,500    บาท

ไม่กำหนดคุณวุฒิ หรือจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ประกอบกับมีประสบการณ์แล้ว 2 ปี 

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ต้องมีคุณวุฒิ ตามที่ ก.พ. รับรอง ตรวจสอบที่นี่

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 กันยายน 2566 ทางเว็บไซต์ surinmoph.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เวันวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 ทางเว็บไซต์ข้างต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |       สมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top