กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน-10 ตุลาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน-10 ตุลาคม 2566

[ad_1]

ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ

1) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ            2        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 

2) วิศวกรปฏิบัติการ            6        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

3) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ        4        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        9        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ผู้จะสมัครจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบในครั้งนี้ หรือระดับสูงกว่า

และเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง

ตรวจสอบคุณวุฒิของท่านที่นี่

การสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dmf.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบในการสอบ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          |        ตรวจสอบคุณวุฒิ        |        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top