กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงานเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงานเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566

[ad_1]

กระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง

ข้าราชการ วุฒิ ปวท.-ป.ตรี จำนวน 7 อัตรา

ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ

1) นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ            4        อัตรา

เงินเดือน        15,000 – 16,500        บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา

2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        3        อัตรา

เงินเดือน        10,840 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินแและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร หรือบริหารธุรกิจ

รับสมัครเฉพาะผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร หรือสูงกว่า ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครทางออนไลน์ เว็บไซต์ mol.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ กระทรวงพลังงานแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top