กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 24 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 24 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 กันยายน 2566

[ad_1]

 

ประกาศสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 

สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

จำนวนมาก บรรจุกรุงเทพฯ และภูมิภาค

รายละเอียดด้านล่าง

ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติเบื้องต้น

1) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        6        อัตรา

เงินเดือน        15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน        15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน        15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ

4) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน        15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

5) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน        15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน        15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

7) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        5        อัตรา

เงินเดือน        11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

8) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            3        อัตรา

เงินเดือน        11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

9) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือน        11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

10) โภชนากรปฏิบัติงาน                1            อัตรา

เงินเดือน        11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาต่หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร หรือระดับสูงกว่า และ

ต้องมีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ 

การรับสมัครสอบแข่งขัน

กรมสุขภาพจิต กำหนดรับสมัครสอบทางออนไลน์ เว็บไซต์ dmh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        ปัญหาการสมัครสอบ        |        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top