กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 กันยายน 2566

[ad_1]

เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ สังกัด กรมทรัพยากรธรณี บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค

(วันที่ประกาศ    1     กันยายน    2566)

ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัครสอบ

1) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        2        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร

2) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน           10        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

3) นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน            3        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง เทคนิคสถาปัตยกรรม หรืออุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

4) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือนทุกตำแหน่ง ระหว่าง    11,500 – 12,650    บาท

ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครหรือสูงกว่า และ

มีวุฒิการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. ประกาศรับรอง

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบวุฒิการศึกษา

การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมทรัพยากรธรณี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |     สอบถามการสมัครสอบ      |       ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top