สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน 2566

[ad_1]

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติของผู้สมัคร

1) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)        1        อัตรา

เงินเดือน    21,000         บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการผังเมือง ทางการจัดการผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง และทางการวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)        2        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการผังเมือง ทางการจัดการผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง และทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3) นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี)            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4) เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)            1        อัตรา

เงินเดือน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

5) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)            1        อัตรา

เงินเดือน     11,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียกวัน ทุกสาขาวิชา

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

เป็นผู้มีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

สามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองได้ทางออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่าง

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ onep.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 5 กันยายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา เข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        ตรวจสอบคุณวุฒิ        |        เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top