ส.ป.ก. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ รวม 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
ส.ป.ก. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ รวม 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566

[ad_1]

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครงาน จำนวน 28 อัตรา

ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติที่รับสมัคร

1) วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ            1            อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลตามที่กฎหมายกำหนด

2) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ        2        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา

3) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        1        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร 

4) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวช.)        8        อัตรา

เงินเดือน    9,400 – 10,340    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง 

5) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน            16        อัตรา

เงินเดือน    10,840 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี

ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร หรือสูงกว่า

และต้องมีคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองคลิกที่นี่

วิธีการสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ และประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ alro.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง

ส.ป.ก. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในเดือนตุลาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    |        ปัญหาที่พบบ่อยในการสอบ    |    ระบบรับสมัครออนไลน์

สมัครงาน    หางาน    เปิดรับสมัคร    แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top