กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 กันยายน 2566

[ad_1]

 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประกาศสอบราชการ 7 อัตรา

ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ

1) นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ        3        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาตร์

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

2) เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน            4        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียกวัน ในสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

เงินเดือน 1,500 – 12,650     บาท

ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร หรือสูงกว่า

ในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง 

ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิที่นี่

วิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ  ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        ปัญหาการสมัครที่พบบ่อย   |    ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top