กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน 2566

[ad_1]

 

กรมประมง เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง “พนักงานราชการ” 

ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ

1) นักวิชาการสถิติ        1        อัตรา

ค่าตอบแทน    18,000    บาท

ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

2) นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์            1        อัตรา

ค่าตอบแทน    18,000    บาท

ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา

3) นักวิชาการเงินและบัญชี            1        อัตรา

ค่าตอบแทน    18,000    บาท

ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

4) เจ้าพนักงานประมง            4        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาเกษตรศาตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

5) นายช่างไฟฟ้า                1        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

6) เจ้าพนักงานธุรการ            1        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

7) กะลาสี            2            อัตรา

ค่าตอบแทน    10,430    บาท

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร และตรงตามที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยตรวจสอบคุณวุฒิของท่านก่อนสมัคร คลิกที่นี่ 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ fisheries.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            ปัญหาที่พบบ่อย        |        เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครสอบแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top