กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2566

[ad_1]

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครงาน  “ตำแหน่งพนักงานราชการ”

1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน        3        อัตรา

ค่าตอบแทน     18,000    บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง

2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        1        อัตรา

ค่าตอบแทน        18,000    บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง

3) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ                1        อัตรา

ค่าตอบแทน        18,000    บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง

4) ตำแหน่งเศรษฐกร            1        อัตรา

ค่าตอบแทน        18,000        บาท

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาตร์ การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ        1        อัตรา

ค่าตอบแทน    10,430 – 11,280        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

6) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ            1        อัตรา

ค่าตอบแทน        13,800        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทางบัญชี ทางเลขานุการ ทางพณิชยการ ทางสถิติ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7) ตำแหน่งนายช่างสำรวจ            1        อัตรา

ค่าตอบแทน        13,800        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง หรือ (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางก่อสร้าง 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ldd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        สารพันปัญหาการสมัครสอบ        |        ระบบรับสมัครสอบแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top