ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน จำนวน 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 22 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน จำนวน 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 22 กันยายน 2566

[ad_1]

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน            85        อัตรา

วุฒิประกาศนียบัตร อัตราเงินเดือน 9,400-10,340 บาท

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

– อายุไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์ นับถึง ณ วันยื่นใบสมัคร

– เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร  เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. หรือของศาลยุติธรรม ในระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ หรือสูงกว่า 

กรณีไม่ผ่านภาค ก. ต้องสอบภาค ก. ของศาลยุติธรรม ในครั้งนี้ (สอบทั้งภาค ก. และ ข.)

ผู้มีคุณสมบัติ และสนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ op.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานศาลยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้าวงต้น

*** มีการทดสอบสมรรถนะของร่างกาย ประกอบด้วย ว่ายน้ำ วิ่งระยะไกล วิ่งระยะสั้น ลุกนั่ง และดันพื้น ***

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            ระบบรับสมัครออนไลน์  แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top