กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2566

[ad_1]

 

1) สัตวแพทย์            3        อัตรา

ค่าตอบแทน 23,430 บาท

ปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา

2) นักวิชาการป่าไม้        1        อัตรา

ค่าตอบแทน    18,000 บาท

ปริญญาตรี สาขาวิขาทางวนศาสตร์

3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            1        อัตรา

ค่าตอบแทน    18,000 บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา

4) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ            1        อัตรา

ค่าตอบแทน   18,000 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกัน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ กายภาพวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

5) เจ้าพนักงานประมง        2        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรศาสตร์

6) นายช่างเครื่องกล        1        อัตรา

ค่าตอบแทน        11,280 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ ไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง

หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

ตรวจสอบได้ด้วยตนเองคลิกที่นี่

ผู้สนใจ ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dmcr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |                สมัครสอบออนไลน์ แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top