กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2566

[ad_1]

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ จำนวน 64 อัตรา ดังนี้

1) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ        48        อัตรา

เงินเดือน 15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์ทางธุรกิจเกษตรศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์

2) นิติกรปฏิบัติการ            9        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  สาขาวิชานิติศาสตร์

3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        2        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        1        อัตรา

เงินเดือน 9,400-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ

อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนหลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ

อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    4        อัตรา

เงินเดือน    9,400-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ

อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนหลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ

อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

ผู้สมัครจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการเดียวกับตำแหน่งที่รับสมัคร หรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิจากสถานศึกษา ที่ ก.พ. ประกาศรับรอง
โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ 

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ cpd.thaijobjob.com 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในเดือนกันยายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                  |                เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top