สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2566

[ad_1]

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1) พนักงานช่างเทคนิค        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 6,000 บาท ต่อเดือน)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี โทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือทางช่างสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา

2) พนักงานจัดการงานทั่วไป        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ    7,000 บาท ต่อเดือน)

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3) พนักงานวิชาการสิทธิมนุษยชน        6        อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 7,000 บาท ต่อเดือน)

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางกฎหมายหรือทางสังคมศาสตร์

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์  คลิกที่นี่  “หัวข้อ ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ”

การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ nhrc.thaijobjob.com  

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

เว็บไซต์สมัครออนไลน์ แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top