กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2566

[ad_1]

1) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        2        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        3        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        5        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร

4) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน        1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน        1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เคมีสิ่งทอ หรือเทคโนโลยีสิ่งทอ

6) เจ้าพนักงาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน        2        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้สมัครสอบจะต้องมีวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตรวจสอบที่นี่

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dss.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2566 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม             |        สมัครสอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top