กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 5 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2566

[ad_1]

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ                    อัตรารอประกาศ

อัตราเงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์

เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของกรุงเทพมหานคร ระดับปริญญาตรี 

ผู้สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ksb.bangkok.go.th ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 5 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้ันวันหยุดราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม                |                เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ กรุงเทพมหานคร แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top