กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566 – 25 สิงหาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2566

[ad_1]

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ 29 อัตรา 

ตำแหน่งงาน

1) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ         3        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 

2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     4        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

3) ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ                 1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าว 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน         11        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

5) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน         8        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

6) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        2        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ผู้สมัครต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับตำแหน่งที่สมัคร หรือระดับสูงกว่า

การรับสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4 – 25 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top