สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 สิงหาคม 2566

[ad_1]

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงานราชการ จำนวน 2 อัตรา 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง        15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์

2) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง     15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

เป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ต้องมีวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดยตรวจสอบได้ที่นี่ 

การรับสมัครงาน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ sepo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในเดือนกันยายน 2566

อ่านรายละเอียดประกาศ   

เว็บไซต์สมัครออนไลน์  แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top