กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2566

[ad_1]

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1) นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ        48        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000-16,500 บาท

เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 

2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        7        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500-12,650 บาท

เป็นผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา 

3) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500-12,650 บาท

เป็นผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดีบงกีย ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

4) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน        7        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500-12,650 บาท

เป็นผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา

5) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500-12,650 บาท

เป็นผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. และ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ mnre.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2566 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top