กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2566

[ad_1]

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1) นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)        10        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกสาขา ที่ ก.พ. ประกาศรับรอง และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ปวส.)        4        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปวส.)        8        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ปวส.)        2        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบ ตรงตามประกาศรับสมัคร 

จะต้องมีวุฒิการศึกษาตามที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยตรวจสอบได้ที่ระบบออนไลน์ คลิกที่นี่

จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับที่สมัคร หรือสูงกว่า

การสมัครสอบ

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dft.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

เข้าสู่เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์  

เปิดสอบราชการ สมัครงาน หางาน สอบแข่งขัน กรมการค้าต่างประเทศ แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top