กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2566

[ad_1]

 

กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครงาน บรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา ดังนี้

1) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        7        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง

2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง

3) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา        1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ดิจิทัลกราฟิก เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์กราฟิก การจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ ก.พ. รับรอง

ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันสอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัครแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top