สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 อัตรา

1) นักจัดการงานทั่วไป        11        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        7        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3) นักวิชาการยุติธรรม        6        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4) นักวิชาการยุติธรรม (ด้านภาษาอังกฤษ)        1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์        3        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

6) นิติกร        2        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

7) นักวิชาการพัสดุ        2        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

8) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์        1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top