ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 รอบทั่วไป – ศูนย์ข่าว เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 รอบทั่วไป - ศูนย์ข่าว เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2566

[ad_1]

  

        ทยอยประกาศภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ติดตามประกาศของสำนักงานที่ท่านสนใจ ได้ด้านล่าง

สพป.

จังหวัด ก. – ก.
1.

สพป.กระบี่ (67 อัตรา)

2.
สพป.กรุงเทพมหานคร (23 อัตรา)

3.
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (18 อัตรา)

4.
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ***ไม่ได้เปิดสอบ***

5.
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 (20 อัตรา)

6.
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 (45 อัตรา)

7.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (6 อัตรา)

8.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 (10 อัตรา)

9.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

10.
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 (10 อัตรา)

จังหวัด ก. – ฉ.

11.

สพป.กำแพงเพชร เขต 2 (30 อัตรา)
12.

สพป.ขอนแก่น เขต 1 (8 อัตรา)
13.

สพป.ขอนแก่น เขต 2 (20 อัตรา)
14.

สพป.ขอนแก่น เขต 3 (7 อัตรา)
15.

สพป.ขอนแก่น เขต 4 (12 อัตรา)
16.

สพป.ขอนแก่น เขต 5 (18 อัตรา)  

17.

สพป.จันทบุรี เขต 1 (31 อัตรา) 
18.

สพป.จันทบุรี เขต 2 (93 อัตรา)
19.

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 (42 อัตรา) 
20.

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 (81 อัตรา)

ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย  คลิกที่นี่ 

จังหวัด ช. – ช.
21.

สพป.ชลบุรี เขต 1 (34 อัตรา) 
22.

สพป.ชลบุรี เขต 2 (69 อัตรา) 
23.

สพป.ชลบุรี เขต 3 (29 อัตรา)
24.

สพป.ชัยนาท (42 อัตรา) 
25.

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (4 อัตรา)
26.

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (2 อัตรา) 
27.

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (5 อัตรา) 
28.

สพป.ชุมพร เขต 1 (97 อัตรา)
29.

สพป.ชุมพร เขต 2 (84 อัตรา)
30.

สพป.เชียงราย เขต 1 (10 อัตรา)


จังหวัด ช. – ต.
31.

สพป.เชียงราย เขต 2 (52 อัตรา)
32.

สพป.เชียงราย เขต 3 (20 อัตรา)
33.

สพป.เชียงราย เขต 4 (7 อัตรา)
34.

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (4 อัตรา)
35.

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (11 อัตรา)
36.

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (11 อัตรา)
37.

สพป.เชียงใหม่ เขต 4
38.

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 (9 อัตรา)

39.

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 (5 อัตรา)

40.

สพป.ตรัง เขต 1 (29 อัตรา)

ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย  คลิกที่นี่ 

จังหวัด ต. – น.
41.

สพป.ตรัง เขต 2 (42 อัตรา)
42.

สพป.ตราด เขต 1 (70 อัตรา)
43.

สพป.ตาก เขต 1 (5 อัตรา)
44.

สพป.ตาก เขต 2 (44 อัตรา)
45.

สพป.นครนายก (39 อัตรา)
46.

สพป.นครปฐม เขต 1 (13 อัตรา)
47.

สพป.นครปฐม เขต 2 (31 อัตรา)
48.

สพป.นครพนม เขต 1 (17 อัตรา)
49.

สพป.นครพนม เขต 2 (26 อัตรา)
50.

สพป.นครราชสีมา เขต 1

จังหวัด น. – น.
51.

สพป.นครราชสีมา เขต 2 (17 อัตรา)
52.

สพป.นครราชสีมา เขต 3 (48 อัตรา)

53.

สพป.นครราชสีมา เขต 4
54.

สพป.นครราชสีมา เขต 5 (18 อัตรา)
55.

สพป.นครราชสีมา เขต 6
56.

สพป.นครราชสีมา เขต 7

57.

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 (10 อัตรา)
58.

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (59 อัตรา)
59.

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 (54 อัตรา)

60.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 (10 อัตรา)

จังหวัด น. – น.
61.

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
62.

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 (52อัตรา)
63.

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 (38 อัตรา)
64.

สพป.นนทบุรี เขต 1 (52 อัตรา)
65.

สพป.นนทบุรี เขต 2 (89 อัตรา)
66.

สพป.นราธิวาส เขต 1 (13 อัตรา)
67.

สพป.นราธิวาส เขต 2 (24 อัตรา)
68.

สพป.นราธิวาส เขต 3 (24 อัตรา) 
69.

สพป.น่าน เขต 1
70.

สพป.น่าน เขต 2 (22 อัตรา)

ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย  คลิกที่นี่ 

จังหวัด บ. – ป.
71.

สพป.บึงกาฬ (124 อัตรา)

72.

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (2 อัตรา)
73.

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 (5 อัตรา)

74.

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (2 อัตรา)
75.

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (5 อัตรา)
76.

สพป.ปทุมธานี เขต 1 (89 อัตรา)
77.

สพป.ปทุมธานี เขต 2 (64 อัตรา)
78.

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (134 อัตรา)
79.

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (103 อัตรา)
80.

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (61 อัตรา)

จังหวัด ป. – พ.

81.

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 (26 อัตรา)

82.

สพป.ปัตตานี เขต 1
83.

สพป.ปัตตานี เขต 2
84.

สพป.ปัตตานี เขต 3 (16 อัตรา)
85.

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (50 อัตรา)
86.

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (109 อัตรา)
87.

สพป.พะเยา เขต 1
88.

สพป.พะเยา เขต 2 (2 อัตรา)
89.

สพป.พังงา (154 อัตรา)
90.

สพป.พัทลุง เขต 1

จังหวัด พ. – พ.

91.

สพป.พัทลุง เขต 2

92.

สพป.พิจิตร เขต 1 (61 อัตรา)
93.

สพป.พิจิตร เขต 2
94.

สพป.พิษณุโลก เขต 1 (21 อัตรา)
95.

สพป.พิษณุโลก เขต 2 (96 อัตรา)
96.

สพป.พิษณุโลก เขต 3 (89 อัตรา)
97.

สพป.เพชรบุรี เขต 1 (12 อัตรา)
98.

สพป.เพชรบุรี เขต 2 (22 อัตรา)
99.

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (33 อัตรา)

จังหวัด พ. – ย.

101.

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (66 อัตรา)

102.

สพป.แพร่ เขต 1
103.

สพป.แพร่ เขต 2
104.

สพป.ภูเก็ต (80 อัตรา)
105.

สพป.มหาสารคาม เขต 1 (5 อัตรา)
106.

สพป.มหาสารคาม เขต 2 (13 อัตรา)
107.

สพป.มหาสารคาม เขต 3 (46 อัตรา)
108.

สพป.มุกดาหาร (16 อัตรา) 
109.

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 (43 อัตรา)
110.

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (23 อัตรา)
ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย  คลิกที่นี่ 

จังหวัด ย. – ร.

111.

สพป.ยโสธร เขต 1

112.

สพป.ยโสธร เขต 2
113.

สพป.ยะลา เขต 2
115.

สพป.ยะลา เขต 3
116.

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
117.

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
118.

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
119.

สพป.ระนอง (140 อัตรา)
120.

สพป.ระยอง เขต 1 (104 อัตรา)

จังหวัด ร. – ล.

121.

สพป.ระยอง เขต 2 (50 อัตรา)

122.

สพป.ราชบุรี เขต 1 (16 อัตรา)
123.

สพป.ราชบุรี เขต 2 (63 อัตรา)
124.

สพป.ลพบุรี เขต 1 (21 อัตรา)
125.

สพป.ลพบุรี เขต 2 (67 อัตรา)
126.

สพป.ลำปาง เขต 1 (19 อัตรา) 
127.

สพป.ลำปาง เขต 2 (17 อัตรา)
128.

สพป.ลำปาง เขต 3 (12 อัตรา)
129.

สพป.ลำพูน เขต 1 (4 อัตรา)
130.

สพป.ลำพูน เขต 2 (5 อัตรา)

จังหวัด ล. – ส.

131.

สพป.เลย เขต 1 (39 อัตรา)

132.

สพป.เลย เขต 2 (42 อัตรา)
133.

สพป.เลย เขต 3 (14 อัตรา)
134.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (8 อัตรา)
135.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
136.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (9 อัตรา)
137.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
138.

สพป.สกลนคร เขต 1 
139.

สพป.สกลนคร เขต 2 (18 อัตรา)
140.

สพป.สกลนคร เขต 3 (6 อัตรา)

จังหวัด ส. – ส.

141.
สพป.สงขลา เขต 1
142.
สพป.สงขลา เขต 2 (15 อัตรา)
143.
สพป.สงขลา เขต 3 (56 อัตรา)
144.
สพป.สตูล (15 อัตรา)
145.
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (49 อัตรา)
146.
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (66 อัตรา)
147.
สพป.สมุทรสงคราม (51 อัตรา)
148.
สพป.สมุทรสาคร (168 อัตรา)
149.

สพป.สระแก้ว เขต 1 (213 อัตรา)
150.
สพป.สระแก้ว เขต 2 (66 อัตรา)
ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย  คลิกที่นี่ 


จังหวัด ส. – ส. 

151.
สพป.สระบุรี เขต 1 (38 อัตรา)
152.
สพป.สระบุรี เขต 2 (53 อัตรา)
153.
สพป.สิงห์บุรี (67 อัตรา)
154.
สพป.สุโขทัย เขต 1
155.

สพป.สุโขทัย เขต 2
156.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 (30 อัตรา) 
157.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 (23 อัตรา)
158.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 (34 อัตรา)
159.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (59 อัตรา)
160.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (61 อัตรา)

จังหวัด ส. – อ.

161.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 (91 อัตรา)
162.
สพป.สุรินทร์ เขต 1 (22 อัตรา)
163.
สพป.สุรินทร์ เขต 2 (8 อัตรา)
164.
สพป.สุรินทร์ เขต 3 (38 อัตรา)
165.
สพป.หนองคาย เขต 1 (18 อัตรา)
166.
สพป.หนองคาย เขต 2 (38 อัตรา)
167.
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 (57 อัตรา)
168.
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 (94 อัตรา)
169.
สพป.อ่างทอง (74 อัตรา)
170.
สพป.อำนาจเจริญ (10 อัตรา)
ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย  คลิกที่นี่ 

จังหวัด อ. – อ.

171.
สพป.อุดรธานี เขต 1 (6 อัตรา)


172.
สพป.อุดรธานี เขต 2 (6 อัตรา)
173.
สพป.อุดรธานี เขต 3 (18 อัตรา) 
174.
สพป.อุดรธานี เขต 4 (5 อัตรา) 
175.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (6 อัตรา) 
176.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 (15 อัตรา) 
177.
สพป.อุทัยธานี เขต 1 (24 อัตรา) 
178.
สพป.อุทัยธานี เขต 2 (63 อัตรา)
179.
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (16 อัตรา) 
180.
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 (53 อัตรา) 

จังหวัด อ. – อ. 

181.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (55 อัตรา) 
182.
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 (19 อัตรา) 
183.
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
(26 อัตรา) 

ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย  คลิกที่นี่ 

สพม.


184.
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 (63 อัตรา) 
185.
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 (64 อัตรา) 
186.
สพม.นนทบุรี (103 อัตรา) 
187.
สพม.ปทุมธานี (76 อัตรา) 
188.
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
189.
สพม.ฉะเชิงเทรา (70 อัตรา) 
190.
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก (22 อัตรา) 

191.
สพม.ราชบุรี (13 อัตรา) 
192.
สพม.สุพรรณบุรี (17 อัตรา) 
193.
สพม.เพชรบุรี (2 อัตรา) 
194.
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร (60 อัตรา) 
195.
สพม.นครศรีธรรมราช (13 อัตรา) 
196.
สพม.ตรัง กระบี่ (43 อัตรา) 
197.
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (65 อัตรา) 
198.
สพม.นราธิวาส 
199.
สพม.สงขลา สตูล (16 อัตรา) 
200.
สพม.จันทบุรี ตราด (72 อัตรา) 

201.
สพม.ชลบุรี ระยอง (138 อัตรา) 
202.
สพม.เลย หนองบัวลำภู (63 อัตรา) 
203.
สพม.อุดรธานี (7 อัตรา) 
204.
สพม.หนองคาย (17 อัตรา) 
205.
สพม.นครพนม (9 อัตรา) 
206.
สพม.สกลนคร (15 อัตรา) 
207.
สพม.กาฬสินธุ์ (6 อัตรา) 
208.
สพม.ขอนแก่น 
209.
สพม.มหาสารคาม (5 อัตรา)
210.
สพม.ร้อยเอ็ด (8 อัตรา)

ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย  คลิกที่นี่ 

211.
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร (12 อัตรา)
212.
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (8 อัตรา)
213.
สพม.ชัยภูมิ (7 อัตรา)
214.
สพม.นครราชสีมา (5 อัตรา)
215.
สพม.บุรีรัมย์ (13 อัตรา)
216.
สพม.สุรินทร์ (36 อัตรา)
217.
สพม.เชียงใหม่
218.
สพม.ลำปาง ลำพูน (1 อัตรา)
219.
สพม.เชียงราย (2 อัตรา)
220.
สพม.แพร่

221.
สพม.สุโขทัย
222.
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ (34 อัตรา)
223.
สพม.เพชรบูรณ์ (13 อัตรา)
224.
สพม.กำแพงเพชร (11 อัตรา)
225.
สพม.นครสวรรค์ (32 อัตรา)
226.
สพม.กาญจนบุรี (13 อัตรา)
227.
สพม.พระนครศรีอยุธยา (18 อัตรา)
228.
สพม.สระบุรี (15 อัตรา)
229.
สพม.สมุทรปราการ (127 อัตรา)
230.
สพม.สระแก้ว (27 อัตรา)

ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย  คลิกที่นี่ 

231.
สพม.นครปฐม (19 อัตรา)


232.
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ (32 อัตรา)


233.
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (29 อัตรา)
234.
สพม.พัทลุง (2 อัตรา)
235.
สพม.ปัตตานี
236.
สพม.ยะลา (11 อัตรา)
237.
สพม.บึงกาฬ (124 อัตรา)
238.
สพม.มุกดาหาร
239.
สพม.แม่ฮ่องสอน (25 อัตรา)
240.
สพม.พะเยา

241.
สพม.น่าน
242.
สพม.ตาก (10 อัตรา)
243.
สพม.พิจิตร (13 อัตรา)
244.
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท (9 อัตรา)
245.
สพม.ลพบุรี 

(25 อัตรา)

246.

สศศ. (286 อัตรา)

ติดตาม กดไลค์ กดแบ่งปัน เป็นกำลังใจคนละนิด ให้แอดมิน และขอขอบคุณท่านผู้เยี่ยมชมเพจ ที่สละเวลาสร้างกำลังใจให้เรา กดติดตาม Facebook ศูนย์ข่าวเปิดสอบราชการแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top