กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

 

(1) เจ้าพนักงานธุรการ        4        อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

(2) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

(3) นายช่างโยธา        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา

(4) นักธรณีวิทยา        3        อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

(5) นักวิทยาศาสตร์    1        อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางเคมี ทางเคมีเทคนิค ทางวัสดุศาสตร์

(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาด้านสถิติหรือคณิตศาสตร์และสถิติ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล

(7) นักวิชาการคอมพิวเตอร์        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top