กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2566 จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2566 จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2566

[ad_1]

กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับราชการในตำแหน่ง

นักการทูตปฏิบัติการ        50    อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง    15,000 – 16,500 บาท (ปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรอง)

อัตราเงินเดือนระหว่าง    17,500 – 19,250 บาท (ปริญญาโท ที่ ก.พ. รับรอง)

สนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ ความเปลีย่นแปลงในด้านต่าง ๆ ในประเทศไทยและโลก มีความสามารถในการสื่อสาร เจรจาโน้มน้าว มีมารยาทในการเข้าสังคม ช่างสังเกต มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ฯลฯ

(1) ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. ประกาศรับรอง หรือ

(2) ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. ประกาศรับรอง

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. (กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดให้สอบภาค ก. เอง) 


เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง อย่าลืมตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. ในการใช้สอบเข้ารับราชการ ก่อนสมัครสอบ คลิกที่นี่ แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top