สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

ตำแหน่งที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง

(1)นิติกรปฏิบัติการ        1        อัตรา

ปริญญาตรี ทางหรือสาขานิติศาสตร์

(2) บุคลากรปฏิบัติการ        1        อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

(3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ        1        อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

(4) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ        1        อัตรา

ปริญญาตรีทางหรือสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์

(5) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        1        อัตรา

ปริญญาตรีหรือสาขาวิชาการเงิน บัญชี การธนาคาร

(6) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ        1        อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

(7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        1        อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

(8) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ        3        อัตรา

ปริญญาโท ทางหรือสาขาการศึกษา วิจัย         2        อัตรา หรือ

ปริญญาตรี ทุกสาขา            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนดังนี้

(1) ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า  4 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

(2) ปริญญาโท หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท

(3) ปริญญาโท ที่หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หรือหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนด ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตรา 18,510 – 20,370 บาท

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

วิธีการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งยัน วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top