สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 707 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 707 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  61    กลุ่มวิชา           707    อัตรา

อัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้

(1) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,050 บาท

(2) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท

(3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 15,800 บาท

(4) ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 17,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย 

(2) กลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่มิได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จำนวน 9 กลุ่มวิชา จะต้องมีหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประกอบการสมัคร

(3) กลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนหรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จำนวน 52 กลุ่มวิชา ต้องมีหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชาการครูฯ

(4) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถือวันคัดเลือกวันสุดท้าย

การนับระยะเวลาปฏิบัติงานการสอน ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ. รับรอง โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว และได้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามสัญญาจ้าง

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สอบครูผู้ช่วย คลิกที่นี่ 

วิธีการสมัครแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top