สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

ศาลรัฐธรรมนูญ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2566

1) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ            5        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2) นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ            2        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

3) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ            6            อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบริหาร 

4) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (ด้านบัญชี)        1        อัตรา

ปริญญาตรี ทางบัญชี

5) นิติกรปฏิบัติการ        2        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน    15,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการศาล


ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การรับสมัครสอบ

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. ประกาศรับรองให้สมัครสอบเข้ารับราชการ ที่นี่  

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ สนามนี้ 430 บาท

ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top