กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    อัตราว่างแรกบรรจุ        2        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียับตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ipthailand.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 น. 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top