สำนักงบประมาณ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงบประมาณ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

 

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 17 อัตรา

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ        3        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        13        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ ก.พ.  คลิก

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

สำนักงบประมาณ จะรับสมัครสอบทางออนไลน์ เว็บไซต์ bb.thaijobjob.com ตั้แต่วันที่ 26 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top