กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์        3        อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 19,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2) นักวิชาการเงินและบัญชี        1        อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        2        อัตรา

อัตราค่าตอบแทน        18,000 บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา

4) พนักงานประจำสำนักงาน        18        อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ บัญชี เลขานุการ ธุรกิจบริการ การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ dsd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top