กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนยน – 17 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนยน - 17 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

 

1) นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ        20        อัตรา

อัตราค่าตอบแทน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        3        อัตรา

อัตราค่าตอบแทน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        10        อัตรา

อัตราค่าตอบแทน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราค่าตอบแทน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

5) นิติกรปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราค่าตอบแทน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        5        อัตรา

อัตราค่าตอบแทน ระหว่าง 10,840 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา ทุกสาขา

7) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        10        อัตรา

อัตราค่าตอบแทน ระหว่าง 10,840 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา ทุกสาขา

ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่สมัคร หรือสูงกว่า

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ dsd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top