สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 มิถุนายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2566

[ad_1]

1) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดปทุมธานี)

อัตราเงินเดือนระหว่าง 18,020 – 19,830 บาท

ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

2) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่)

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

3) นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดระยอง)

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

4) นักจิตวิทยาปฏิบัติการ (ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดระยอง)

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิค

5) ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดระยอง)

อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาช่างประดิษฐ์กายอุปกรณ์ หรือวิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางกายอุปกรณ์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคนิคกายอุปกรณ์

ผู้สมัครไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง

ตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรองให้สมัครเข้ารับราชการ คลิกที่นี่ 

สำนักงานประกันสังคม จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top