สำนักงาน ก.พ. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาค ก. 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงาน ก.พ. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาค ก. 2566

[ad_1]

ท่านสามารถตรวจสอบวัน เวลา คาบสอบของท่านได้ตามเขตที่ท่านสมัครสอบ


อ่านประกาศ

สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

ท่านสามารถค้นหาสถานที่สอบได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไปแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top