กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

 

1) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

2) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ การประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมและนิทรรศการ การพิมพ์ การออกแบบ การออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิก ดิจิทัลกราฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        6    อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        8        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน การเงินและการธนาคาร 

ผู้สมัครจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

 

การรับสมัครสอบ

ท่านสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของท่าน จากสำนักงาน ก.พ. ได้ที่นี่ 

ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top