กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

 

1) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน        2        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลกราฟิก สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาโสตทัศนศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        12        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง

3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        4        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบัญชี การตลาด การจัดการ การเงินและการธนาคารที่ ก.พ. รับรอง

4) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง

ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

การรับสมัครสอบ 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในเดือนกรกฏาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ระบบรับสมัครออนไลน์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top