กรมปศุสัตว์ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 69 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมปศุสัตว์ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 69 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน        50        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาสัตวศาสตร์ หรือวิชาสัตวรักษ์ 

2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        10        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3) ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        9        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิสำหรับสอบแข่งขันเข้ารับราชการ คลิกที่นี่ 

การรับสมัครสอบครั้งนี้

กรมปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 24 กรกฏาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top