กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

1) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ        3    อัตรา

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ        3        อัตรา

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมศาสตร์

3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        2        อัตรา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียกวันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด

4) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน        3        อัตรา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     10    อัตรา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

รวม    21    อัตรา

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาของตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร หรือสูงกว่า

การรรับสมัครสอบ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top