กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2566

[ad_1]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบราชการ 6 อัตรา ดังนี้

1) นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ      2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3) เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน     3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ปวส. หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.

การสมัครสอบแข่งขัน

การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบ ชำระเงินค่าสมัครสอบครบถ้วนแล้วแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top