สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566

[ad_1]

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดสอบแข่งขัน บรรจุเข้ารับราชการ ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        6        อัตร

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท 

คุณสมบัติเบื้องต้น

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2566

การสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ eppo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top