วช. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 256 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
วช. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 256

[ad_1]

 

วช. เปิดสอบข้าราชการ 9 อัตรา โดยมีตำแหน่งดังนี้

1) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        5        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสุตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

3) นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

4) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 

5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

วิธีการสมัครสอบ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top