กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 140 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 140 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566

[ad_1]

 

1) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        50        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

2) เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติงาน        90        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง    11,500 – 12,650    บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกาษาเดียวกันกับที่นำมาสมัครสอบ หรือสูงกว่า

การสอบแข่งขันในครั้งนี้ กรมการปกครอง เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ job.dopa.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิของท่านที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่นี่  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรับสมัคร   ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

ระบบรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการออนไลน์ แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top