กรมประมง เปิดสอบข้าราชการ 41 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมประมง เปิดสอบข้าราชการ 41 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2566

[ad_1]

 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวมทั้งหมด 41 อัตรา ดังนี้

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        3        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2) นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ 

3) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

4) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        3        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

5) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        2        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา

6) นิติกรปฏิบัติการ        4        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

7) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        10        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 10,840 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี

8) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 10,840 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขา

9) เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน        15        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 10,840 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการประมง ประมง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรศาสตร์ วิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือระดับสูงกว่า

การสมัครสอบ

การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

กรมประมง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top