กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2566

[ad_1]

  

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวมทั้งหมด 12 อัตรา ดังนี้

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ 

3) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

4) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา

5) นิติกรปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 10,840 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี 

7) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        5        อัตรา

เงินเดือนระหว่าง 10,840 – 12,650 บาท

อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี 

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือระดับสูงกว่า

การสมัครสอบ

การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top