สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา บัดนี้ – 12 มิถุนายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา บัดนี้ - 12 มิถุนายน 2566

[ad_1]

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในกำกับของนายกรัฐมนตรี เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    2    อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์)    1    อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์และทางภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์

3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    3    อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ผู้สนใจสมัครสอบไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.  (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะประกาศให้ผู้สอบผ่านภาค ข. ทราบอีกครั้ง (หน่วยงานนี้ จัดสอบแบบภาค ก. พิเศษ)

การสมัครสอบ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ onlb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ – 12 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ข. ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top