กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566

[ad_1]

สำนักการระบายน้ำ กทม. รับสมัครลูกจ้าง 19 อัตรา สมัครด้วยตนเอง

กองระบบคลอง กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2

1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก        4        อัตรา

อัตราค่าจ้าง        15,000        บาท

– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่านี้และมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักหรืองานอื่นที่เที่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางหรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักหรืองานอื่นที่เที่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาหรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

– ได้รับใบอนุญาตรถยนต์ ประเภท 3 ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุ

– ต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายก่อนจ้าง 20,000 บาท

2) พนักงานขับรถยนต์        1        อัตรา        

อัตราค่าจ้าง        9,400    บาท

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และเป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ชนิดส่วนบุคคล

ต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายก่อนจ้าง 10,000 บาท

กองระบบคลอง กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1

3) นายท้ายเรือ        4        อัตรา

อัตราค่าจ้าง    9,400     บาท

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับเรือตามกฎหมาย

ต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายก่อนจ้าง 10,000 บาท

กองระบบคลอง กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2

4) พนักงานขับรถยนต์        2        อัตรา

อัตราค่าจ้าง        9,400    บาท

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และเป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ชนิดส่วนบุคคล

ต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายก่อนจ้าง 10,000 บาท

5) พนักงานทั่วไป    8        อัตรา

อัตราค่าจ้าง        8,690    บาท

คุณสมบัติเบื้องต้น

– สัญชาติไทย

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

– ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ

– ไม่เป็นผู้ติดสุราเรื้อรัง

การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top