กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน 2566

[ad_1]

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1) นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ        3        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ        10        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางชีววิทยา

3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        5        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ทุกตำแหน่ง ทุกวุฒิ ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบในครั้งนี้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ dmsc.thaijobjob.com 

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. ประกาศรับรอง  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

เว็บไซต์รับสมัครสอบออนไลน์ แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top