สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดสอบข้าราชการ 15 อัตรา ดังนี้

1) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000-16,500 บาท 

เป็นผู้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 10,840-11,930 บาท

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

3) เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน        10        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 10,840-11,930 บาท

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

4) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 10,840-12,650 บาท

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

 

ระบบตรวจสอบคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. 

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ nso.thaijobjob.com 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ 

ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ ก.พ.  แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top