ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบัตรเครดิต

Facebook
Twitter
Email
JobOnlineCover

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบัตรเครดิต ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ลักษณะงานและความรับผิดชอบ

  • ตรวจความครบถ้วนถูกต้องของใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร
  • เช็คสอบประวัติผู้สมัครจากระบบงานต่าง ๆ ของธนาคารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  • วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติ, ประวัติการใช้บัตรเครดิตและฐานะทางการเงินของผู้สมัคร เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกเข้าระบบงาน และประกอบการพิจารณาตัดสินใจนำเสนอขออนุมัติ / ปฏิเสธ ใบสมัครของเจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ
  • ตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ของผู้สมัครบัตรเครดิต
  • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลผู้สมัครที่อยู่ในระบบงานก่อนออกผลการพิจารณาให้กับผู้สมัคร
  • สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ ในปริมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละวันโดยไม่มีงานคงค้าง

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อ, อนุมัติสินเชื่อ, ผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคาร
  • มีทักษะในการพิมพ์สัมผัสและยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่!!!

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารแสงทองธานี/สาขาสะพานเหลือง/อาคารตรีทิพย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณธิดารัตน์ โทร. 08 9813 6446

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top